Milieupark

Het zal ongetwijfeld bij u bekend zijn dat bij het parkeerterrein bij het voetbalveld in Herkenbosch een klein milieupark is ingericht waar u op zaterdagochtend en woensdagmiddag oud papier en kleding kunt inleveren. Wat U wellicht niet weet is dat dit park door onze vereniging wordt beheerd en de bezetting op woensdagmiddag en zaterdagochtend wordt ingevuld door leden en vrijwilligers van onze vereniging. Mocht u geïnteresseerd zijn om als vrijwilliger hier een steentje aan bij te dragen dan vragen wij U hiervoor een mail te sturen of contact op te nemen met onze voorzitter. U bezorgt hiermee uzelf een gezellige woensdagmiddag of zaterdagochtend en steunt onze vereniging op zeer welkome manier.

De openingstijden van het milieupark zijn:

Woensdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur
Zaterdagochtend van 9.00 uur tot 13.00 uur

LET OP!
Per 2020 zal het milieupark op zaterdag geopend zijn van 9.00 uur tot 12.00 uur